ПОГИБИЈА ЈУНАКА И ЛИКВИДАЦИЈА НЕВЈЕРНИЦЕ

Gallery

Познати црногорски књижевник Михаило Лалић, у роману ГЛЕДАЈУЋИ ДОЛЈЕ НИЗ ДРУМОВЕ, описао је погибију чувених комитских јунака Милоње Баја Крџића и Нике Јокића, као и освету комитског вође Бошка Ђуричанина, својој невјерној жени Тани. Лалићев наратор најприје прича како је … Continue reading

VELIČANI HOĆE OPŠTINU

Gallery

Drugi pišu: Dan, 17.februara PLAV – Ve­li­ka i cio pod­ča­kor­ski pro­stor i ove zi­me od­sje­čeni su od ostat­ka svi­je­ta. I ako je ove go­di­ne upo­la ma­nji sni­jeg od pro­šlo­go­di­šnjeg on je Ve­li­ča­ni­ma na­pra­vio mno­go vi­še pro­ble­ma. Pu­te­vi su, ka­ko pri­ča­ju … Continue reading