O BIOGRAFIJI ILIJE VUČETIĆA (još jednom)

 
Piše:Marko Jokić

  Već duži niz godina je predmet rasprava i sporenja biografija ili „biografija“ Ilije Vučetća,koji je jedna nesporno značajna ličnost veličke prošlosti.Zbog niza proizvoljnosti o  Iliji Vučetću,povećavala  se znatiželja autora  ovog teksta da sazna nešto više o tome.Već od prvih pojava tekstova koje su napisali neki od Veličana,imao sam nepotpuna saznanja da li je zaista Ilija Vučetć  bio doktor nauka(ili da takvi podaci nijesu dostupni) ili su moja dotadašnje informacije o tome bile nepotpune..Nastojeći da dam potpuniji odgovor na ovo i druga pitanja u vezi sa Vučetićem,zadnjih godina sam uspio formirati kvalitetni arhivsku bazu podataka o njemu.Zadnjih godina sam sa  nekim veličkim intelektualacima i onim drugim često bio u situaciji da pojašnjavam moja saznanja,ali se to ispostavilo bespredmetnim.

Continue reading