Tragajući za porijeklom nekih izraza u veličkom govoru

Piše:Marko Jokić

U veličkom govoru je veliki broj riječi koje su nepoznatog porijekla.Kako toponimi,tako i riječi koje su se koristile u svakodnevnom govoru Veličana.Riječi ira,urda,lenga,kromid, kopanja,koš,ljesa,trnokop,štruglja,kočak,tor,ljukač,osti,torine,struga,stan,stanište,prlina, prljaga,itd.,kako bilježe etimološki izvori su starobalkanskog porijekla.Isto tako,veliki broj toponima prisutnih u Velici imaju istu jezičku pozadinu.

Continue reading

Popisi domaćinstva u Plavsko-gusinjskoj kapetaniji 1913 i 1914-1915.godine

Piše:Marko Jokić

     Na području Plavsko-gusinjske kotline tokom istorije ovog kraja su zabilježene različite etničke zajednice  stanovnika koje su naseljavale ovu regiju.Još u starim istorijskim dokumentima se pominju Iliri (Autrijati),Sasi i drugi narodi.Istina,broj pisanih izvora je veoma mali,ali na njihov boravak podsjećaju toponimi,i neveliki broj sačuvanih stočarskih izraza,naziva predmeta i drugih riječi iz svakodnevnog života.O Vlasima i Arbanasima koji su živjeli na ovom području su dragocjeni podaci koje su zabilježeni u srpskim manastirskim poveljama XII,XIII I XIV vijeka.Da su Vlasi naseljavali ove krajeve je zabilježeno i u zborniku dokumenata Monumenta Serbica[1],gdje je zapisano “da je dolina Lima gusto naseljena Vlasima”.                                                                                Continue reading