Esad Mekuli

Gallery

SVESTRANI STVARALAC Kniževnost na albanskom jeziku u bivšoj Jugoslviji intezivan i kontinuirani razvoj ostvarla je tek u socijalističkom periodu, to jeste poslije drugog svjetskog rata. Od tada je ova literatura prevalila slobodan put, ostvarujući se u svim žanrovima i u … Continue reading