KONAČNO SE ZAVRŠAVA GRADNJA PUTA OD PODGORICE DO GRANICE SA ALBANIJOM

Piše:Marko Jokić

Saobraćajnica od Podgorice do Grabona (granični prelaz prema Albaniji) će najvjerovatnije biti završena za tri mjeseca,tj.do septembra ove godine.Otvaranjem ove saobraćajnice,putovanje od Podgorice do Gusinja će se skratiti za nekih 25 km u odnosu na dosadašnju trasu Podgorica-Božaj-Gusinje.Dugoočekivana saobraćajnica će iz Podgorice ići preko gradskog naselja Konik,dalje dijelom sela Dinoša,pa uzvodno kanjonom rijeke Cijevna.Dužina puta od Podgorice do graničnog prelaza Grabon je 20km,od čega je trebalo rekonstruisati oko 17,3km postojećeg puta širine 3,5m.Rekonstruisana saobraćajnica će biti izuzetno kvalitetna,bez uspona i oštrijih krivina,sa dvije saobraćajne trake,ukupne širine 7m.

     Slika 1.Mehanizacija na rekostrukciji puta(Snimak 31.05.2020.g.)

Očekivanja da će saobraćajnica biti završena u naznačenom roku je sasvim realna,jer stanje na rekonstrukciji na dan 31.05.2020.godine uliva optimizam.Naime,trenutno je završeno 7 km puta sa postavljenom asfaltnom masom,a na dijelu od 7,5km je izvršeno potpuno probijanje trase potrebne širine,sa gotovo završenim svim pripremama za postvljanje asfalta.Dakle,na kraju maja mjeseca je preostalo da se dovrši proširenje nepuna tri kilometra postojeće uzane saobraćajnice,a zatim i njeno asfaltiranje.

  Slika 2 i 3:Na slikama vidimo dio pripremljene saobraćajnice za asfaltirane i asfaltirani dio puta(Foto:31.05.2020.g.)

Otvaranjem ove saobraćajnice će se pored skraćenja puta izbjeći prelazak brda kod sela Rapše i spuštanje serpentinama od Rapše prema varošici Tamara.Posebno je značajno za namjernike koji će se uputiti od Podgorice za Gusinje i uopšte Gornje Polimlje,što će biti izbjegnute velike gužve u ljetnjim mjesecima na graničnom prelazu Božaj.Novi,već tri godine izgrađeni objekat na graničnom prelazu na Cijevni Zatrijebačkoj (Grabon) će svakako biti znatno manje frekventan od prelaza Božaj,što će izvjesno skratiti zadržavanje na granici. Saobraćaj na ovom putnom pravcu će sigurno biti znatno frekventniji,prije svega što će dužina puta od Podgorice do Gusinja biti nepunih 65 km,što će vjerovatno koristiti i veliki broj stanovnika Gornjeg Polimlja za putovanje prema Podgorici i dalje. Čitaoci ovog portala su ranije upoznati da je Direkcija za saobraćaj još 2019.godine izdvojila sredstva za gradnju ove saobraćajnice,raspisala tender,koji radi prispjelih žalbi nije mogao biti realizovan.Na novom tenderu je odabran izvođač radova koji uspješno i kvalitetno radi na rekonstrukciji ove saobraćajnice.

 Slika 4.Nove luksuzne kuće pored rijeke Cijevne,uz novu saobraćajnicu

  Nova saobraćajnica ide uzvodno lijevom obalom rijeke Cijevna,kroz kamenite predjele koji su veoma malo naseljeni.Zapažaju se nove,veoma atraktivne i velike kuće,koje će najvjerovatnije biti turistički valorizovane.Tih nekoliko stanovnika sa jedne i druge strane Cijevne su Albanci katoličke vjeroispovijesti,koji ove prostore nastanjuju vjekovima.

Rekonstruišu se dva područna odjeljenja škole u Murini vrijednosti 55000 eura  

(Drugi  pišu)   Izvor: CdM (3.maj 2020.g.)        

Ministarstvo prosvjete započelo je rekonstrukciju dva područna odjeljenja OŠ Petar Dedović u Murini, u selima Velika i Gornja Ržanica, a kraj radova očekuje se sredinom maja, poručio je ministar prosvjete Damir Šehović, koji je obišao to područje.

Kako je objasnio, u toku su radovi na prvoj fazi rekonstrukcije pomenutih objekata.

   

“Radovi na područnom odjeljenju Velika vrijedni su 30000 eura, a radi se na zamjeni fasadne bravarije, izradi termoizolacione fasade, horizontalnih i vertikalnih oluka, trotoara oko objekta škole, postavljanju keramike u prilaznom dijelu objekta i ulazu u Školu, instalacijama vodovoda i kanalizacije”, naveo je on.

Kako je rekao u drugoj fazi radiće se na uređenju preostalog dijela enterijera, prije svega podova, unutrašnje stolarije, kao i na rekonstrukciji toaleta.

“Radovi na područnom odjeljenju u Gornjoj Ržanici vrijedni su 25000 eura, a trenutno se mijenjaju vrata na učionicama, zbornici i školskom objektu, postavljaju horizontalni i vertikalni oluca duž objekta. Takođe, radi se na zamjeni vodovodnih i kanalizacionih cijevi, izradi termoizolacione fasade,  rekonstrukciji dijela enterijera i rekonstrukciji toaleta. U drugoj fazi radiće se na zamjenjeni fasadne bravarije i izradi trotoara oko škole”, naglasio je Šehović.

On je istakao da je ovo samo još jedno od značajnih ulaganja ove Vlade u infrastrukturu obrazovnih ustanova na sjeveru zemlje.

“Vrijednost nedavno završenih i planiranih projekata iz oblasti obrazovanja u opštini Plav u posljednje tri godine iznosi oko dva miliona eura. Neki od njih su: sportski tereni u Plavu vrijedni oko 250000 eura, a spadaju u red najsavremenijih u Crnoj Gori, pri čemu treba pomenuti i terene u Gusinju vrijedne oko 300000 eura, koji su rađeni sa Fondacijom Gusinje. Otvorena je nova škola u Vojnom selu vrijednosti 230 000 eura, a u planu je gradnja plavskog vrtića vrijednosti preko milion eura, kao i rekonstrukcija sale Srednje mješovite škole Bećo Bašić vrijednosti oko 120000 eura, koja je i centralna sportska sala u opštini Plav”, podsjetio je on.

Na ovaj način stvaraju se bolji uslove za boravak i obrazovanje naših učenika, te će od naredne školske godine djecu ovih područnih odjeljenja dočekati daleko ljepši ambijent za učenje.

ODSTUPANJE SRPSKE VOJSKE PREKO ČAKORA(TREĆI DIO)

 IZ PEĆI UZ RUGOVU,PREKO ČAKORA I VELIKE  

 

 Piše:Marko Jokić

     Prema dokumentima srpske Vrhovne komande odstupanje vojske preko Čakora će biti nepuni mjesec dana nakon što je odstupio veliki broj vladinih visokih zvaničnika,činovnika,sveštenika i civilnog stanovništva.Prema svedočenjima stradalnika  u njihovim sačuvanim dnevnicima,bilježimo velike kolone izbjeglica  već 9.novembra,kada će iz  Peći krenuti funkcioneri,činovnici i drugi državni zvaničnici,zajedno sa drugim izbjeglicama i sveštenicima.Čitajući razna dokumenta,knjige,feljtone,dokumenta Vrhovne komande srpske vojske i dokumenta Državnog arhiva Crne Gore,želio sam doći do prave istine o prolasku tih stradalnika kroz Veliku.Radi preglednosti sam podijelio ovaj članak na dva dijela:

a) na zapise koje su ostavili strani diplomate i sveštenici;

b) Dokumanta srpske vojske  i Državnoga arhiva Crne Gore o odstupanju.

Nastavite sa čitanjem

ODSTUPANJE  SRPSKE VOJSKE PREKO ČAKORA(DRUGI DIO)

    PRIPREME ZA NASTAVAK ODSTUPANJA PREMA CRNOJ GORI      Piše:Marko Jokić

Utvrđivanje pravca odstupanja od Peći,dalje kroz Crnu Goru je donijela srpska Vrhovna komanda 23.novembra 1915.godine,kada je uputila obavještenje O.Br.54512 Prvoj,Drugoj,Trećoj armiji i Odbrani Beograda,kojom se naređuje:

„Da se evakuacija kolonskih vozova (od Peći-prim.M.J) produži na Crnu Goru,pošto je sa njome o tome pitanju postignut sporazum.

Povlačenje izvršiti ovako:

     1.Prva armija i Odbrana Beograda pravcem Peć-Rožaj-Berane-Andrijevica;

     2.Druga armija pravcem Peć-Plav-Andrijevica (uz Rugovu,do dna Bjeluhe prema Rupicama i Dijelu i dalje prema Plavu.Tada se II i III armija srpske vojske nalaze dijelom u Peći,a dijeom su pokretu prema ovoj varoši-prim.M.J);

     3)Treća armija pravcem:Peć-Rugova-Andrijevica (preko Čakora i Velike-prim.M.J);

     4) Itd....

     Neka komandanti rekognosciranjem (izviđanjem,premjerom,osmatranjem-prim.M.J) utvrde mogućnost prevoženja  vozova (misle na automobile,konjske i volujske zaprege i dvokolice-prim.M.J) na naređenim pravcima i neka preduzmu sve potrebne mjere.

Ako povlačenje cijelih vozova bude nemoguće,tada za svaki način koristiti dvokolice.U krajnjem slučaju preformirati voznu komoru u tovarnu,a sve vozove skloniti,zakopati ili uništiti“(Izvor:Veliki rat,knj.13,str.40-41).

Nastavite sa čitanjem

ODSTUPANJE SRPSKE VOJSKE PREKO ČAKORA (PRVI DIO)

   

BJEŽANIJA  IZ SRBIJE PREMA KOSOVU I METOHIJI

  Piše:Marko Jokić

Prošlo je više od stotinu godina od stradanja srpske vojske,poznatoj u istoriografiji kao  Albanska golgota.Namjera ovog autora je da podijeli sopstvena saznanja o ovoj golgoti sa čitaocima ovoga portala.Obzirom da jedan broj gornjepolimskih „istraživača“ iznosti niz proizvoljnosti o ovom događaju,ne navodeći izvore (ili,ako ih i pomenu,obavezno izostaju detaljni:podaci o izvoru,sa npr.stranicom knjige,godinom kada je štampana novina,itd.,što ostavlja sumnju na postojanje takvoga izvora).Da bi se objektivno predstavilo ovo odstupanje,potrebno je sagledati ovaj događaj korišćenjem dokumenata i istorijskih izvora,umjesto naknadnih „sjećanja“,novinskih članaka nastalih po izjavama savremenika,a koje su nezabilježene u bilo kojem dokumentu,već su navodno uzete od „pamtiša“,kako ih uobičajeno nazivaju oni koji hoće da „proguraju“ neutemeljne  tvrdnje i iznesu svoje stavove o ovom pitanju (dosta srpskih istraživača,memoarista,istoričara će umjesto izraza odstupanje koristiti riječ bježanija).Nažalost,neki od njih idu korak dalje,pa zloupotrblajvaju poznatog veličkog pamtišu Milutina Vukovića,poznatog po nadimku Baka,stavljajući mu „u usta“ izjave koji ne pamte ni njegovi najbliži (Autor ovoga teksta je Bakin unuk,od njegove ćerke Savke).Ovim tekstom činim pokušaj da čitaocima dokumentovano ukažem na golgotu vojske i stanovništva Srbije,koji su napuštali domovinu u vrijeme velikih hladnoća,po snijegu i poledici,goli,bosi i gladni,sa sitnom djecom putujući u neizvjesnost,za koju nijesu znali ni koliko će trajati.

Moja istraživanja su zasnovana na podacima iz nekoliko dokumenata (do kojih sam ovih godina imao pristupa) i ozbiljnih studija koje tretirale ovo pitanje.

Dajem spisak korišćenih izvora za obradu ove teme:
 • Dokumenata Srpske vojske za 1915.godinu (objavljena kao posebna knjiga:Veliki rat,knjiga 13);
 • Sava Drinčić:Albanski motivi,Beograd,1922.g;
 • Prota Tadija Kostić:Od Niša do Nikšića–Dnevnik povlačenja pred neprijateljem
(arhiva Kostić Tadije,neobjavljeni rukopis);
 • Ogist Bop:Za srpskom vladom od Niša do Krfa,Ženeva,1918.Ženevska štamparija ujedinjenja (Izdanje na francuskom jezku štampano u Parizu 1916.g.);
 • Gerhard Gezeman:Sa srpskom vojskom kroz Albaniju 1915-1916, Beograd,1984.g.
 • Vlastimir Petrović:„Preko Čakora“,Feljton Politika br.6347,1925.god.,str.4-5
 • Kosta Stojanović:Slom i vaskrs Srbije (korišćen feljton Miodraga Ječmenića,pisan po knjizi Koste Stojanovića,Večernje novosti,april-maj 2013.g)
 • Sreten Dinić:Srpska vojska i bježanija kroz Albaniju i na Krfu:Ratni putopis i zabilješke,Leskovac 1922.
 • L.Tomson:“Časovi iskušenja“ (Objavljeno u knjizi Golgota i vaskrs Srbije,str.570-582);
 • Anri Barbi:„Iz nade u očajanje“ (Objavljeno u knjizi Golgota i vaskrs Srbije,str.582-604,Beograd,1986.g.);
 • Miloš Jagodić:Novi krajevi Srbije (1912-1915.g.),Filozofski fakultet u Beogradu, 2013.g.;
 • Andrej Mitrović:Prodor na Balkan-Srbija u planovima Asto-Ugarske i Njemačke,1908-1918,Beograd 1981.g;
 • Radojević-Lj.Dimić:Srbija u Velikom ratu 1914-1918.,Beograd 2014.g.
 • Branislav Nušić:Devestopetnaesta:trgedija jednog naroda,Beograd 2002.g;
 • Milan Stojadinović:Ni rat ni pakt,Buenos Aires,1963.
Nastavite sa čitanjem

VELIKO  INTERESOVANJE ZA TEKSTOVE NA PORTALU selo-velika.me

  Poštovani posjetioci portala selo-velika.me,    

   Urednik ovog portala je napravio kratak osvrt o posjećenosti  u februaru mjesecu 2020.godine i čini ga dostupnim posjetiocima.

  Zadnjih nekoliko mjeseci je primjetno veliko interesovanje za tekstove na ovom portalu.Iako je u februaru mjesecu ove godine,interesovanje smanjeno za oko 30% u odnosu na prethodne mjesece,ono je ipak značajno,jer za februar mjesec je zabilježeno 1746 posjeta čitalaca.Posebno treba istaći ogromni broj novih posjetilaca,tako da u februaru bilježimo 81% (1414) novih i 19 % starih posjetilaca.Posjetioci su  tokom februara mjeseca prelistali na ovom portalu 2454 stranica teksta,sa prosječnim zadržavanjem 3 minuta i 13 sekundi po jednoj posjeti.Zadržavanje čitalaca i ocjene za pročitane tekstove govore o ozbiljnom isčitavanju sadržaja ovoga portala.

Najviše posjetilaca se bilježi i dalje iz Crne Gore,njih 747 ili 42,8%,zatim iz Srbije 611 ili 34,99%,Bosne i Hercegovine 75 ili 4,3% ,SAD-a 65 ili 3,7%,itd.

      Čitaoci su najviše interesovanja pokazali za ranije objavljeni tekst PORIJEKLO CRNOGORACA (693 čitaoca u februaru mjesecu).Iako je tekst o NESTAJANJU VELIČKIH NASELJA prisutan na portalu tek tri dana,bilježimo posjećenost od 67 čitalaca.Očigledno je i januarski tekst  o gradnji puta preko Čakora izazvao veliko interesovanje (vjerujemo,prije svega Veličana),te je do sada zabilježeno 148 posjeta.Čitanost teksta U POSJETU ŠALJI  je prije svega bio izazovan za veličke Šaljane,te je imao 71 posjetu na portalu.Intersantno je da je naglo poraslo interesovanje za tekst pod naslovom  Tema:Podaništvo (1),koji je objavljen prije godinu i više dana.Vjerujem da "virus" čitanja krenuo iz saznanja da se u tekstu pominju Ilija Vučetić i Jevto Popović.Ništa manje nije pokazano interesovanje ni za tekst koji se direktno ne odnosi na Veliku i Veličane,sa naslvom:ŠPIJUNSKA ULOGA MILANA PIROĆANCA U CRNOJ GORI.

Tabela 1:U navedenoj tabeli su  date samo 10 država iz kojih bilježimo najviše posjeta portalu.

Tabela 2:Na slici je dat procenat novih i starih posjetilaca za mjesec februar 2020.g.

                                             

Ovaj portal će nastaviti sa objavljivanjem interesantnih tekstova koji će nastojati da prate"tragove"veličke prošlosti.Uskoro će detaljno biti obrađena tema Odstupanja srpske vojske preko Čakora 1915.godine.Objavljeni tekst će biti zasnovan na dokumentima srpske vojske i sudionicima toga stradanja koji su pod silom neprijatelja,uz glad i bolest odstupali ovim pravcem.Svakako,Veličani će imati prilike da pročitaju i dokumenta Državnog arhiva Crne Gore o ovoj vojno-civilnoj epopeji.

Uredništvo portala je zahvalno na čitanosti i povjerenju.

Srdačan pozdrav,

Urednik portala    

NESTAJANJE VELIČKIH NASELJA

  Piše:Marko Jokić

U periodu nakon 1918.godine, do Drugoga svjetskoga rata,a zatim nakon njega,obavljeno je ukupno 10 popisa stanovništva,prema kojima se mogu sagledati razne promjene na terenu Velike kao opštine,a kasnije sela Velika,kako u kretanju broja stanovnika,tako i u izjašnjavanju stanovništva po nacionalnoj osnovi i drugim parametrima od značaja za istraživanja o stanovništvu ovoga kraja.Istraživanje koje sam obavio,pokazuje nam  da se u Velici bilježi velika depopulacija stanovništva,a posebno nakon 1961.godine.Isti trend u odlivu stanovništva je zabilježen i u selu Novšiće,a sa nešto manjom depopulacijom u Gornjoj Ržanici. Nastavite sa čitanjem

KADA JE I KAKO IZGRAĐENA DŽADA ANDRIJEVICA-ČAKOR-PEĆ

" La verite doit prece der l’utilite-
Istina je preča od koristi"
Henri Poincare

Autor:Marko Jokić

 •      Među Veličanima je već dugo prisutno pitanje o gradnji puta preko Čakora.Oko gradnje tog putnog pravca  se makar do sada nijesu koristili pisani izvori (izuzev pamfleta Steva Bogdanovića:Kako je Crna Gora zavedena za Goleš planinu, Njujork,1918.g.),već su u „nedostatku pisane građe“ slušali pamtiše,kao da se nije to dogodilo „juče“.Intresantno je da ta „sjećanja-pamćenja“ nekih Veličana su skoro u potpunosti suprotna sačuvanim arhivskim i drugim izvorima do kojih je došao  autor ovog teksta.Najprije,kod različitih autora imamo neslaganja oko projektovanja,a zatim i oko gradnje tog puta u tri perioda.Prvi period gradnje je odmah nakon Balkanskih ratova,do jeseni 1915.godine,zatim period u vrijeme Austrougarske okupacije i konačno finalizacija radova na tom putnom pravcu u Kraljevini Srba,Hrvata i Slovenaca ( od maja do početka septembra 1925.godine.U ovom tekstu,ono što sam smatrao značajnim i interesantnim za gradnju ovog puta podijelio sam u  nekoliko cjelina:
 1. Podsjećanja na gradnju prvih puteva u Crnoj Gori (krajem XIX i početkom XX vijeka)
 2. Prva faza  gradnje puta preko Čakora (1914-1915.godine)
 3. Šta govore dokumenta srpske vojske koja je odstupala preko Čakora?
 4. Austrougarska okupacija i nastavak gradnje puta
 5. Pisani tragovi o gradnji puta poslije 1918.godine

Posebno je interesantno pitanje odstupanja srpske vojske preko Čakora,te u tom kontekstu i problemi sa kojim se ta vojska suočavala  tokom odstupanja.Neophodno je saopštiti istinu,isključivo zasnovanu na pisanim dokumentima srpske vojske i Državnog arhiva Crne Gore,kao i memoarskim  svjedočenjima vojnih starješina  Druge armije koji su preživjeli tu golgotu.Radi „otkrivanja“ istine neću koristiti  „sjećanja“ Veličana i pamtiše,koja se tokom vremena oblikuju,kako bi  se demantovala stvarna istina koju su zabilježili u dokumentima komande i oficiri srpske vojske i drugi pisani izvori.Autor ovog teksta se nije bavio „kisjelim kupusom“,kao esencijalnim dokazom o događanjima,smatrajući to neozbiljnim u disperziji sjećanja nekih Veličana radi opovrgavanja (?) dokumenata koje su ostavili ti stradalnici.Ozbiljnost pristupa jednoj ovako osjetljivoj temi se mora temeljeti na materijalnim izvorima,kako bi se ostavila stvarna slika o ovim stradalnicima (Istina je preča od koristi-kako reče Henri Poincare).Zato sam za ovaj tekst odabrao malo više dokumenata,kako bih ukazao nekim gornjepolimskim i veličkim prepravljačima istorije kako se treba koristiti građom i istraživanjem u skladu sa metodologijama  istraživanja.S toga,u podnaslovu broj.3 ovoga teksta ću sa zadržati kratko i na tom pitanju (pružajući čitaocu istinite zapise stradalnika i svjedoka tih događaja).

Nastavite sa čitanjem

U POSJETI ŠALJI-ALBANIJA

 PIŠE:Marko Jokić POLAZAK ZA THETH

Na Vaskrs 28.04.2019. godine, rano ujutro krenuh na duže planirani put u  samo podnožje albanskog dijela Prokletija u naselje Theth. Ranije planirano putovanje je podrazumijevalo dobre pripreme:odabrati najbolju trasu puta,prikupiti dovoljno istorijskih i drugih podataka o tom naselju i njegovom stanovništvu,obezbijediti domaćina koji će moći da odgovori na neka od pitanja koja su predmet ove posjete,..

Nastavite sa čitanjem

SMIJENJEN GRADONAČELNIK KOTORA VLADIMIR JOKIĆ

 

Prema analizama portala selo-velika.me,koalicija koja je oformljena u Kotoru nakon izbora 2016.godine objektivno nije imala šansu za vršenje vlasti za mandatni period,zbog svoje ideološke različitosti.Iako je ta koalicija bila sačinjena od 15-tak političkih subjekata,pokazalo se da vršenje vlasti ne može biti kvalitetno artikulisano samo na negativnom odnosu prema DPS-u.Konaćno,građani su vidjeli  da je to bila najgora vlast u Kotoru,možda od Drugog svjetskog rata.Svakako,ne treba zato kriviti samo mladog Vladimira Jokića,već i njegove političke mentore i ćitav neprincipijelni i interesni) konglomerat jedne koalicije koja je skoro dvije godine vladala,iako im niko ozbljan nije mogao predvidjeti "tako dugo vladanje".Današnji epilog je logični slijed svega što se događalo u Kotoru zadanje dvije godine.Jokić je bio u "procijepu" politike sopstvene partije,DFA (sa 10 političkih subjekata),SNP-a,URE i SDP-a.I konačno ideološka i interesna različitost je pukla po šavovima,koje niko ne može spojiti.Sve se to danas u Kotoru srušilo kao kula od karata.

O događanjima na današnjoj sjednici SO Kotor dajemo izvještaj CDM-a. Nastavite sa čitanjem