НОЋ СКУПЉА ВИЈЕКА

Gallery

Придружујући се обиљежавању 200 годишњице Његошевога рођења, доносмо ову познату његoву пјесму, уз коментар Бранка Јокића: “Показује се да готово парадоксало звучи да је Његош, то јест један владика, истовремено дискретно и непосредно, субимирајући визуелно и инспиративно, еротско и спиритуално, … Continue reading

ХИДРОЕЛЕКТРАНА НА ВЕЛИЧКОЈ РИЈЕЦИ ?

Министарство економије Владе Црне Горе саопштило је да је завршен тендер за изградњу мини хиидреоелктана, који је раписан средином ове године, те да се на њему пријавило десетак домаћих и иностраних инвеститора. Сазнајемо да су достављене и пондуе за изградњу система мањих хидроелктана на Величкој ријеци. Комсија ће прегледати понуде и резултате сопштити до краја ове године. Потом слиједи потписивање уговора са понуђачима, па ваља очекивати да би (ако се и за њу буде повољне понуде) овај објекат у Велици могао да буде започет већ идуће године. Према мишљењу стручњака, на горњеме току Величке (Десне) ријеке могуће је подићи најмање три проточне хидроелкране: за прву би се вода захватила на дну Цикуша и одтле, каналом преко доњега дијела Влујака, извела до Јокића гробља; друга би имала захват на ушћу Чакорскога потока (испод Осоја) а трећа испод Дубраве, одакле би канал ишао преко Зрнаојевице… Да подсјетимо: група Величана подигла је мању хидроелектрану 1956. године. Опслуживала је тридесетак домаћинстава, а касније (1962.године) “прикључена” на далеководну мрежу. Иначе, од 1971. године сва величка домаћинства, па и у Волујаку и на Закршу, имају струју. Мада, постојеће трафостанице су доста застарјеле и прекоди струје, нарочито у зимскоме периоду, су учестали…