VELIČANI – „LIČNOSTI CRNOGORSKE PROSVJETE“

 

 

Radovan Damjanović, glavni i odgovorni urednik časopisa Vaspitanje i obrazovanje, raniji pomoćnik ministra prosvjete, nedavno je objavio dvotomni leksikon LIČNOSTI CRNOGORSKE PROSVJETE  (izdavač Zavod za udžbenike Crne Gore).

Zastupljeno je 2100 imena, među kojima i 12 Veličana. To su: Milica (Radovanova) Vuković, Ratko (Simov) Vuković, Vukota (Savov) Gojković, Ratomir (Radotin) Živaljević, Vujadin (Gavrov) Jokić, Marko (Miloradov) Jokić, Danilo (Brankov) Knežević, Ivana (Vasova) Ognjanović, Radovan (Tomov) Ognjanović, Radisav (Savov) Paunović, Danijela (Danilova) Stešević i Savo (Radoslavov) Tomović.

Autor navodi više kriterijuma po kojima je odabrao da prezentuje biografske (tu i tamo i radne) ovdje predstavljanih prosvjetnih radnika, na osnovu kojih smatra da su dali značajan doprinos razvoju crnogorskoga obrazovanja – počev od perioda osnivanja prvih škola na području sadašnje Crne Gore, zaključno sa školskom 2013/14 godinom.

Kada su u pitanju zastupljeni Veličani, valja reći da se, bez sumnje, radi o uglednim prosvjetnim radnicima. Međutim, upravo uvažavajući autorove kriterijume i ličnosti koje su ovdje predstavljene, čini se da je taj posao obavljen dosta površno, bez dovoljno poznavanja veličkih prosvjetara, i iz nešto dalje i bliže prošlosti.

Naime, od kada je u Velici osnovana škola (1864. godine), počev od Radula Stamatovića, prvoga učitelja Veličanina (koji je nakon završetka bogoslovije i učiteljske škole postao učitelj u Velici, 1896. godine), pa do mnoštva aktuelnih univerzitetskih profesora, kroz nju je prošlo blizu 200 đaka koji će se kasnije posvetiti prosvjetnome pozivu. Većina ih je radni vijek provela u drugim sredinama (u poslednje vrijeme najviše na Kosovu, đe su neki ostavili tragove uspješnosti i primjernosti, ali i one druge…) Povelik broj njih je postigao vrijedne razultate  u Crnoj Gori, kako u neposrednom nastavnom procesu, tako i u rukovođenju  obrazovnim  ustanovama.

Na prvome mjestu,  ni jedna istorija, pregled, leksikon i slična publikacija, koja predstavlja razvoj crnogorskoga školstva ne bi trebalo da zaobiđe Jefta Popovića, vrsnog učitelja, dugogodišnjega upravitelja škole u Velici i autora prve metodike nastave (objavljene krajem 19. vijeka, u više nastavaka, u časopisu Prosvjeta).

     To se odnosi na još nekoliko Veličana, koji su rukovodili školama, koje je često pohađalo i po preko hiljadu đaka: Novicu Popovića (prvoga upravitelja novoosnovane škole u Plavu,1913.godine), Radoša Rakuša (upravitelja škole u Plavu i prosvjetnoga nadzornika za Sandžak), Pavla Kneževića, Zariju Gojkovića, Bora Mikića, Branka St. Jokića (koji su takođe bili direkotri osnovne škole u Plavu),Čeda S. Vukovića (direktora škole u Gusinju), dr Marka Kneževća (prvog direktora gimnazije u Plavu), itd.

Leksikon I

 

 

 

Naslovna strana knjige R. Damjanovića

Evo sadržaja, koji se odnosi na prosvjetne radnike Veličane:

mmmm

Vuković RatkoGojković VukotaŽivaljević RatomirVujadin Jokić
MARKO 001Danilo KneževićOgnjan.IvanaRadovan OgnjanovićPaunović RadisavDANIJELA 001

 Tomović Savo

 

 

 

 

 

 

3 thoughts on “VELIČANI – „LIČNOSTI CRNOGORSKE PROSVJETE“

 1. Uvažena gospodo,
  Drago mi je da ste mom autorskom radu “Ličnosti crnogorske prosvjete” poklonili određenu pažnju. Vaši komentari su mi dobro došli da sam provjerim koliko sam u ovom dosta nezahvalnom poslu griješio. Do sada sam dobio oko 80-ak pogleda, mišljenja, komentara i sa njima sam veoma zadovoljan. I vaš komentar mi je dobro došao iako u njemu ima konstatacija sa kojima se ne bih složio. No, to je vaš utisak koji poštujem i koji ne bih želio da osporavam. Ja sam radio Leksikon na osnovu jasno utvrđenih kriterijuma, iščitao desetine hiljada biografija, koristio arhivsku i bio-bibliogafsku građu od nekoliko hiljada jedinica i imao želju i namjeru da se niko u Leksikonu ne nađe ko ne ispunjava uslove. Svakako da ovakva publikacija po svojoj prirodi ne može biti bez nedostataka, što sam u predgovoru i naznačio i zamolio sve one koji mogu dati i ponuditi dokaze o ličnostima koje nijesu obuhvaćene, a zadovoljavaju kriterijume da mi se na ponuđenu adresu dostave kako bi se u ponovljenom i dopunjenom izdanju greške otklonile. Zato to očekujem i od vas. Ja sam kod ličnosti koje vi pominjete jedino bio u dilemi oko učitelja Jefta Popovića, ali nijesam mogao naći podatak da je objavio knjigu iz metodike o kojoj vi govorite. Uostalom, o njemu sam i napisao komentar u mojoj recenziji na knjigu “Velička škola 1864 -2014”. (Bilo mi je interesantno da tu recenziju nije niko ni na promociji knjige ni u novinskim izvještajima pomenuo). No, da skratim, iako vam se čini “da je taj posao obavljen dosta površno”, ja vas molim da mi za ličnosti navedene u komentaru dostavite relevantne podatke po usvojenim kriterijumima kako bi mogao da naredni rukopis učinim boljim. Srdačno vas pozdravljam. Radovan Damjanović

  • Poštovani, mislim da bi se tu trebalo naći i ime dugogodišnjeg učitelja i upravitelja škola u Novšiću i Brezojevicama Dobrašina Steševića iz Velike koji je bio izabran za najdražeg učitelja u Jugoslviji. Ako Vas interesuju tačniji i detaljniji podaci možete ih dobiti lično od njega koji sada živi u Plavu (Limski most).
   Golub V. Knežević

   • Poštovani gospodine Kneževiću,
    Hvala Vam na sugestiji da bi u Leksikonu trebalo da se nađe i ime učitelja Dobrašina Steševića. Nije problem poštovanog kolegu kontaktirati, ali bih Vas zamolio da se upoznate sa kriterijumima koji su opredjeljivali koji se pojedinci mogu naći u Leksikonu. Šaljem Vam kriterijume pa ako vidite da neki od njih ispunjava učitelj Dobrašin molim Vas da mi ovim putem o tome obavijestite.
    Srdačan pozdrav.
    Radovan Damjanović

    Kriterijumi koji su se primjenjivali u izradi Leksikona su sljedeći:
    1. Ličnosti koje su radile i rade u Crnoj Gori:
    a) svjetovni i vjerski poglavari koji su konkretnim aktivnostima doprinijeli
    razvoju prosvjete u Crnoj Gori;
    b) pojedinci na čelnim mjestima državnih organa, vodećih državnih institucija
    i društvenih tijela kojima je osnovna misija razvoj i unapređivanje
    prosvjetne djelatnosti (zastupnici ministarstava, ministri, sekretari sekretarijata
    – ministri, zamjenici i pomoćnici ministara, predśednici savjeta za
    prosvjetu, predśednici i članovi nacionalnih savjeta, predśednici i članovi
    prosvjetnih (pedagoških) savjeta, direktori ovih institucija, glavni urednici
    udžbeničke i druge prosvjetno-pedagoške literature: časopisi, listovi,
    posebne biblioteke i sl.);
    c) glavni školski inspektori, prosvjetni nadzornici, prosvjetni savjetnici kao
    i drugi pojedinci koji su objavili radove iz svoje oblasti (više knjiga, monografija,
    studija, udžbenika s dužom upotrebom u nastavi, najmanje 20
    stručnih i/ili naučnih radova koji se odnose na pitanja iz oblasti vaspitno-
    obrazovnog rada);
    č) profesori univerziteta (Univerzitet Crne Gore, Univerzitet Mediteran i Univerzitet
    Donja Gorica), u svim akademskim zvanjima (docenti, vanredni
    profesori i redovni profesori), rektori i prorektori univerziteta, dekani i
    prodekani fakulteta, profesori birani u zvanje profesor emeritus;
    ć) profesori škola (srednje, više, visoke) koje su obrazovale nastavnički kadar,
    d) dobitnici posebnih priznanja za razvoj prosvjete (Nagrada „Oktoih“ i druge
    državne nagrade koje su date za postignute rezultate u ovoj oblasti);
    dž) rukovodioci ustanova u vaspitno-obrazovnoj djelatnosti koji su dobili posebna
    visoka međunarodna ili crnogorska priznanja za svoj rad;
    đ) pojedinci koji su svojim radom u javnom mnjenju stekli status poznatog
    i priznatog prosvjetnog radnika (inicijatori, donatori i osnivači ustanova,
    prvi rukovodioci većih vaspitno-obrazovnih institucija, pojedinci koji su
    svojim radom neposredno doprinijeli dodjeljivanju posebnih priznanja i
    nagrada ustanovama u kojima rade, pojedinci koji su u svom dugogodišnjem
    radu stekli zavidan ugled prosvjetnog radnika i sl.).

    2. Leksikon obuhvata pojedince koji ispunjavaju jedan ili više navedenih kriterijuma
    i dali su značajniji doprinos razvoju prosvjetne djelatnosti na području
    koje obuhvata današnja Crna Gora.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *