DO KRAJA 2019.GODINE KRAĆE OD PODGORICE DO VELIKE

 

Piše:Marko Jokić

 

U 2019-toj godini će se znatno skratiti put od Podgorice prema Gusinju,Plavu i Murini sa susjednim selima. Dugo planirani putni pravac  od Podgorice za Gusinje,preko Abanije,konačno će biti završen.Vlada Crne Gore je opredijelila sredstva za rekonstrukciju dijela  saobraćajnice kroz Crnu Goru od Podgorice do graničnog prelaza Grabom na albanskoj teritoriji.Sredstvima IPA projekata za prekograničnu saradnju,Evropska unija je finansirala izgradnju graničnog prelaza Grabom,koji se nalazi na teritoriji Albanije.

Prelaz je završen još prije godinu dana,ali nije mogao biti stavljen u funkciju,jer crnogorska strana nije završila  dio  svojih obaveza oko rekonstrukcije dijela puta na svojoj teritoriji.

Prava slika

Na autokarti je žutom bojom označen novi put Podgorica-Gusinje koji će biti u funkciji krajem 2019.g

Direkcija za saobraćaj Crne Gore je 3.11.2018.godine raspisala tender vrijednosti 11 miliona eura za rekonstrukciju ovog puta u dužini oko 17,3 km.Predviđeno je da ova saobraćajnica bude završena do kraja 2019.godine.Završetkom ovog dijela saobraćajnice put će biti skraćen za oko 20 km u odnosu na postojeću saobraćajnicu Podgorica-Božaj (Hani i Hotit),-Tamara- Gusinje.Otvaranjem novog graničnog prelaza Grabom će se izbjeći dugo zadržavanje u ljetnjim mjesecima,što je karakterisalo granični prelaz Božaj.

Grabon

     Objekat graničnog prelaza Grabom

Novom saobraćajnicom će dužina puta Podgorica -Velika biti znatno kraća od svih do sada korišćenih putnih pravaca.Najkraća relacija  do sada je bila preko graničnog prelaza Božaj,kojom je do samog podnožja Čakora (Volujak) dužina  iznosila oko 120 km.Otvaranjem ove saobraćajnice put od Podgorice do Velike će iznositi oko 100 km.

Dosadašnji putni pravac od Božaja do varošice Tamara je bio prava atrakcija za turiste i druge namjernike.Put je prolazio kroz naselje Hoti,preko sela Rapsha,i dalje se spuštao kaskadno prema varošici Tamara. Ta varošica ,( nakon rekonstrukcije ovog puta kroz Albaniju) je uređena-ima nekoliko restorana,veoma lijepo sređen trg,hotel.U restoranima se mogu naći i crnogorska pića (nikšićko pivo,lozova rakija i crnogorska vina).

Uređena varoš Tamara

          Varošica Tamara -mali popločani trg sa restoranima 

Od naselja Tamara put ide pored korita rijeke Cijevna,kroz uglavnom nenaseljena ili slabo naseljena područja.Prvo veće naselje je selo Selce,koje se nalazi desno od ovog puta,iznad kojeg sa nadvijaju krševite planine,bez ikakvog rastinja i prava su ilustracija surovosti ovih predjela.Selo Selce,na putu Tamara-Gusinje,snimak 2011.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Selo Selce,snimak od 2011 godine,kada je autor ovog teksta prvi put prošao ovim putnim pravcem.Nakon toga još četiri puta,prije rekonstrukcije

Od Tamare do sela Selce ima 3-4 restorana,gdje se može uz predah popiti piće ili nešto pojesti.Inače,ovaj put ide trasom  starog makadamskog puta koji je urađen prije nekih 130 godina i bio je širine oko 3,5 m sa češćim proširenjima na putu radi mimoilaženja.Stari makadamski put je uz određene korekcije pratio trasu jednog od karavanskih puteva od Gusinja za Skadar,gdje se prije Tamare jedan krak odvajao lijevo a drugi išao do Tamare ,pa dalje preko Rapše ,gdje je  lijevo  nastavljao preko kamenitih strana  spuštajući se ka varošicu Kopljik.

 Za putnika namjernika,koji će se odlučiti da pođe ovim putem evo još fotografija koje  dovoljno govore o surovosti ovih predjela (Ove dvije fotografije  sam snimio 2011 godine prolazeći ovim,tada makadamskim uzanim putem)

Stari-novi put Tamara-Gusinje

Slika ilustruje stanje ovog puta 2011 godine (Dio puta od Tamare prema Vrmoši)

Suvo korito rijeke Cijevna,na putu Tamara-Gusinje,snimak 2011.

Dolinom rijeke Cijevne (Cem na albanskom).U ljetnjem periodu suvo korito.

Stari put od Tamare prema Gusinju,snimak 2011.

Još jedan stari snimak ovog putnog pravca iz 2011.godine

    Od Selca prema Vrmoši  se prolazi kroz Gropa  e Selcet,Ćafa Predolec,Budace i nakon tog se stiže do raskršća,gdje desno skrećete prema graničnom prelazu Bashkimi (na albanskoj strani) ili Grnčar  (na našoj granici).

Ovaj putni pravac,posebno karakteriše mala frekvencija saobraćaja,prolazak kroz potpuno nenaseljena područja,sa usponima od Selca prema našoj granici Grnčar.Nema teretnih autombila,a prava je rijetkost sresti autobus.Na putu je dosta krivina i niđe ne možete sresti policajca.U toj divljini i kotlinama iznad kojih su strme litice, rijedak je signal mobilne telefonije.Put je urađen kvalitetno,iako ima dosta krivina.

Put je interesantan,ali ne za česta putovanja i može biti alternativa za Gornje Polimlje samo do završetka autoputa do Andrijevice.

Za one koji nijesu koristili do sada ovaj putni pravac,evo nekoliko fotografije ovog puta nakon rekonstrukcije.

Od Tamare prema selu Selce

 

 

 

 

 

                                     Desno je selo Selce          Od Tamare prema Selcu                      

         Prolazak pored sela Selce (desno)

Pravo za Vrmošu,desno Gusinje

Jedino mjesto skretanja-desno,prema graničnom prelazu

Dakle,kao što  se može zaključiti,napravljen je kratak opis puta od Božaja,preko varošice Tamara i dalj prema Gusinju.

Na kraju,treba reći da su carinici na Albanskom dijelu carinskog prelaza izuzetno ljubazni ,tolerantni i strpljivi.

 

2 thoughts on “DO KRAJA 2019.GODINE KRAĆE OD PODGORICE DO VELIKE

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *