КЊИГА О ВЕЛИЧКОЈ ШКОЛИ

 

     На 214 страна, у тврдоме повезу, објављена је књига ВЕЛИЧКА ШКОЛА 1864-2014, аутора Бранка и Марка Јокића. Настала је поводом 150 година од оснивања школе, а рецензенти су: проф. Радован Дамјановић, главни уредник часописа „Васпитање и образовање“, проф. Радован Поповић, помоћник директора Завода за школство Црне Горе и проф. Радомир Јочић, директор Основне школе „Патар Дедовић“ у Мурини, која је и издавач. 

    У уводу, аутори истичу да јубилеј Величке школе представља један од најважнијих датума у историји Величана, али да је и веома значајан  за црногорско образовање у цјелини. Већ на првој корици књиге приложен је архивски документ, на основу којега (као и аутобиграфских биљешки Илије Вучетића, првог вискообразованога Величанина), аутори поуздано закључују да је школа основана управо 1864. године, па сва досадашња „лицитаирања“ око тога представљају само неоснована нагађања…

      У ствари, укупан садржај ове монографије (споменице) заснован је на историографском истраживању. Приложено је преко 30 фотокопија докумената а више од стотину назначено у фуснотама. Између осталога, донесени су аутентични спискови првих величких ђака у обновљеној школи (након што је Велика ушла у састав Црне Горе, на Берлинскоме конгерсу) и неколико других спискова (са подацима о старости и успјеху) генерација до балканских ратова. Опис тога раздобља пропраћен је и прлозима из љетописа и извјештаја учитеља и школских надзорника, итд.

   Величка школа је радила и у вријеме аустроугарске окупације, па све до 1941. године, о чему се овдје, осим података о учитељима и спискова неколико ђачких генерација, по први пут саопштавају до сада непознате појединости.

   Дио књиге која приказује период од 1945. до 2015. године прате спискови  и заједничке фотографије свршених ђака и биографије (и фотографије) преко 70 учитеља који су радили у Величкој школи од 1876 до 2014 године (од којих су близу 30 били Величани). Посебно је представљено неколико (нај)успјешнијих ђака, библиографије књига и радова, итд.

 * * *                

      Промоцију књиге организује Основна школа „Петар Дедовић“, 7.маја, у 12 часова, у Мурини.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *